Asukkaalle
Asukkaalle

Kaikki alkaa asukaskokouksesta

Vuosittaiseen asukaskokoukseen kutsutaan osallistumaan kaikki talon täysi-ikäiset asukkaat. Osallistumalla asukaskokoukseen kuulet ajankohtaisista asioista ja voit vaikuttaa sekä asukkaita että taloa koskeviin päätöksiin ja asukasviihtyvyyteen. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada asioita asukaskokouksen käsittelyyn.

Asukaskokouksessa valitaan asukastoimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja. Voit äänestää omaa ehdokastasi asukastoimikuntaan tai asettua itse ehdolle. Tarvittaessa voidaan järjestää uusi asukaskokous ja täydentää toimikunnan jäsenistöä kesken kauden. Asukastoimikunnan puheenjohtajan tai jäsenten vaihtumisesta on aina lähetettävä pöytäkirjan kopio VTS-kodeille isannointi@vts.fi

Asukastoimikunta jakaa kirjalliset kokouskutsut vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiseen asuntoon ja ilmoitustauluille. Kutsussa tulee lukea käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. Mikäli talossa ei ole asukastoimikuntaa, kokouksen kutsuu koolle isännöitsijä.

Kokous on kutsuttava viipymättä koolle, kun sitä ilmoittamaansa asiaa varten vaatii vähintään 1/10 äänioikeutetuista (Yhteishallintolaki 4 §). Esimerkiksi asukastoimikunnan erottamista tai uudelleenvalitsemista varten.

Asukaskokous tekee myös esityksen hallituksen asukasjäsenistä.

PÄÄTÖKSENTEKO ASUKASKOKOUKSESSA

  • Asukaskokouksessa valitaan kyseisen kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.
  • Asukastoimikunnan tai yhdyshenkilön toimikausi on yksi tai kaksi kalenterivuotta.
  • Äänestää voivat talon vakituiset, 18 vuotta täyttäneet asukkaat.
  • Valtakirjoilla ei voi äänestää. Vain läsnä olevilla on äänioikeus.
  • Asukaskokouksen päätös on se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
  • Asukaskokouksen pöytäkirja

Pöytäkirjaan tulee kirjata kaikki päätökset. Kokoukseen osallistujilta kerätään nimet osallistujalistaan, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Toimikunnan toimiaika kirjataan pöytäkirjaan esimerkiksi: “Asukastoimikunta valitaan vuoden 20xx loppuun asti” tai “Toimiaika päättyy pp.kk.vvvv”.

Asukaskokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja tulee säilyttää luotettavalla tavalla vähintään 2 vuotta. Asukaskokouksen pöytäkirja on kaikille asukkaille julkinen. Pöytäkirjan voi laittaa nähtäville esimerkiksi talon asukastilaan. Kopio pöytäkirjasta tulee lähettää VTS-kodeille sähköpostilla isannointi@vts.fi

TIEDOTEPOHJAT

Löydät täältä asukaskokousohjeen sekä kutsu-, esityslista- ja pöytäkirja- mallipohjat.