VTS-kodit
VTS-Kodit

Hallinto ja organisaatio

HALLINTO

Tampereen Vuokratalosäätiö sr on Tampereen kaupungin 1970 perustama säätiö ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy sekä Annalan Vuokra-asunnot Oy kaupungin tytäryhtiöitä. Nämä kolme muodostavat yhdessä VTS-kodit (vuokra-asuntopalveluorganisaation).

Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee Tampereen Vuokratalosäätiölle hallituksen toimikaudekseen. Kahdelle osakeyhtiölle hallitus valitaan näiden yhtiökokouksissa. Säätiön toimitusjohtaja toimii myös kahden osakeyhtiön toimitusjohtajana. Osakeyhtiöillä ei ole omaa organisaatiota vaan se ostaa tarvitsemansa hallintopalvelut Tampereen Vuokratalosäätiöltä omakustannusperiaatteella.

TOIMINTAORGANISAATIO

VTS-kotien organisaatio ja konsernirakenne toimii pääpiirteissään matriisiorganisaation tapaan. Pääprosesseista vastaavat asiakaspalvelut, kiinteistönpitopalvelut ja talouspalvelut. Keskitettyjä tukitoimintoja ovat talouden ohjaus ja seuranta sekä tieto- ja henkilöstöhallinto.

Päätöksenteko niin hallituksessa kuin johtoryhmässäkin perustuvat kirjalliseen esittelymenettelyyn, päätösten toimeenpano on samoin esittelijän vastuulla. Päätösvaltaa on delegoitu organisaation kaikille tasoille.

Johtamisjärjestelmä perustuu BSC- ohjausjärjestelmään (tasapainotettu tulostavoitejärjestelmä). Siihen kuuluvat eri hierarkiatasojen tuloskortit ja vuotuiset kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluja kehitetään kaksiosaiseen suuntaan siten että varsinaiset tulostavoitteet ja tulokset käsitellään omana kokonaisuutena ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät asiat omassa osiossaan. Tärkeimpien tavoitteiden ja tunnuslukujen raportointi on järjestetty säännönmukaiseksi hallitukselle ja johtoryhmälle.

HALLITUS

TAMPEREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖN HALLITUS 2023-2024

Anttila Pekka, hallituksen puheenjohtaja
Elisa Saarinen, hallituksen jäsen
Korhonen Auli, hallituksen jäsen
Oksanen Lasse, hallituksen jäsen
Markus Klöf, hallituksen jäsen
Haanperä Ari, hallituksen asukasjäsen
Yli-Kuha Sari, hallituksen asukasjäsen
Eskelinen Satu, toimitusjohtaja
Eklund Maarit, hallituksen sihteeri

VILUSEN RINNE VUOKRA-ASUNNOT OY:N HALLITUS 2023-2024

Anttila Pekka, puheenjohtaja
Elisa Saarinen, hallituksen jäsen
Korhonen Auli, hallituksen jäsen
Oksanen Lasse, hallituksen jäsen
Markus Klöf, hallituksen jäsen
Mäntymäki Riitta, hallituksen asukasjäsen
Sami Eloranta, hallituksen asukasjäsen
Eskelinen Satu, toimitusjohtaja
Eklund Maarit, hallituksen sihteeri

ANNALAN VUOKRA-ASUNNOT OY:N HALLITUS 2023-2024

Anttila Pekka, puheenjohtaja
Elisa Saarinen, hallituksen jäsen
Korhonen Auli, hallituksen jäsen
Oksanen Lasse, hallituksen jäsen
Markus Klöf, hallituksen jäsen
Mäntymäki Riitta, hallituksen asukasjäsen
Sami Eloranta, hallituksen asukasjäsen
Eskelinen Satu, toimitusjohtaja
Eklund Maarit, hallituksen sihteeri

JOHTORYHMÄ

Eskelinen Satu, toimitusjohtaja
Eklund Maarit, hallintopäällikkö
Nuutinen, Juha, talousjohtaja
Ojares, Jaana, kiinteistöjohtaja
Unkuri, Kristian, asiakkuusjohtaja
Sundell Aija, HR-vastaava
Säilä Elina, johdon assistentti