Asukkaalle
Asukkaalle

Yhteishallinto

Yhteishallintolaissa (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 1169/2022), säädetään mm. vuosittaisen talokohtaisen asukaskokouksen järjestämisestä ja asukastoimikunnan valinnasta. Yhteishallinnon kautta VTS-asumisen isoihin linjoihin voi vaikuttaa VTS-kodeilla myös vuokrataloyhtiöiden (Tampereen vuokratalosäätiö sr, Annalan Vuokra-asunnot Oy ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy) hallitusten asukasjäsenenä sekä VTS-kotien Asukasedustajiston jäsenenä. Yhteyshallintolain tarkoittamana yhteyshenkilönä, johon asukkaat voivat olla yhteydessä yhteishallintoon liittyen, toimii VTS-kodeilla kunkin alueen isännöitsijä.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA-VALVOJA

Yhteishallintolain mukaan kaupungin tulee valita Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen kaksi asukasjäsentä. Myös Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n hallituksiin valitaan kaksi asukasjäsentä.

Asukasjäsenet valitaan asukasvaaleilla talojen asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen asukasjäsenillä on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin hallituksen jäsenillä. Vastuu on suuri ja tehtävä edellyttää merkittävää sitoutumista ja ajankäyttöä. Hallituksen asukasjäsen edustaa kaikkia asukkaita, mutta Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n säännöt sekä Annalan Vuokra-asunnnot Oy:n ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestykset asettavat myös muita velvoitteita.

Hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia, mutta sama henkilö voi olla asukasjäsenenä useampia kausia peräkkäin. Hallitus pitää noin 10 kokousta vuodessa ja lisäksi asukasjäsenet osallistuvat Asukasedustajiston, asukastoimikuntien puheenjohtajien ja erilaisten työryhmien kokouksiin.

Säätiön sääntöjen mukaan toisen tilintarkastajista tulee olla asukkaiden esittämä HTM-tilintarkastaja-valvoja, joka hoitaa normaalin tilintarkastuksen lisäksi Yhteishallintolain mukaisia valvontatehtäviä. Tilintarkastaja-valvojana toimii vuosina 2023-2024 Hannu Lamberg / Tilintarkastus Lamberg Oy.

HALLITUSTEN ASUKASJÄSENET

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 13.12.2022 vahvistettiin Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseniksi toimikaudelle 2023-2024 asukasvaalien tulosten perusteella Ari Haanperä ja Sari Yli-Kuha. Syksyn 2022 asukasvaaleissa äänestettiin hallituksen asukasjäsenet neljäksi vuodeksi (2023-2026), mutta kaupungin konsernijaosto vahvistaa hallitusjäsenten valinnat kahden vuoden välein.

Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n ja Annalan Vuokra-asunnot Oy:n hallitusten asukasjäseniksi vuosille 2023-2026 valittiin syksyn 2022 asukasvaalien tulosten perusteella Riitta Mäntymäki ja Sami Eloranta. ViVa:n ja AVa:n yhtiökokoukset vahvistavat hallituskokoonpanot vuosittain.

ASUKASEDUSTAJISTO (ENT. AD-RYHMÄ)

VTS-kotien Asukasedustajisto on Yhteishallintolain tarkoittama vuokranantajan ja asukkaiden muodostama “yhteistyöelin”. VTS-kotien Asukasedustajistossa käsitellään VTS-koteihin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten talous, talojen korjaustoiminta ja rakentaminen, kiinteistönhuolto, sekä asukastoiminta ja asumisviihtyvyys. Asukasedustajiston kautta asukkaat voivat ottaa kantaa koko asukaskuntaa koskeviin isompiin kysymyksiin ja tehdä esityksiä yhtiöiden hallituksille em. asioista. Asukasedustajiston jäseniltä edellytetään sitoutumista ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen; yksittäisten talojen tai asukkaiden asioita ryhmässä ei käsitellä. Asukasedustajiston kokouksia/tapaamisia on vuosittain 4-6 kpl ja lisäksi ryhmäläiset osallistuvat asukastoimikuntien puheenjohtajien kokouksiin ja muihin vastaaviin asukastilaisuuksiin.

Asukasedustajistoon kuuluvat Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n, Annalan Vuokra-asunnot Oy:n ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n hallituksissa toimivat asukasjäsenet, asukastoimikuntien edustajat, asukkaiden valitsema tilintarkastaja-valvoja sekä VTS-kotien edustaja.

Asukastoimikuntien puheenjohtajien tilaisuudessa 20.4.2023 valittiin väliaikainen Asukasedustajisto, joka toimii toistaiseksi, kunnes uudesta 1.1.2024 voimaan astuvasta yhteishallintolaista saadaan tarkempaa lisätietoa ja soveltamisohje VTS-kodeille, minkä jälkeen järjestetään varsinaisen Asukasedustajiston jäsenhaku (syksyllä 2024).

Asukasedustajisto 2023:
Minna Isaksson, puheenjohtaja
Marko Keto, varapuheenjohtaja
Unto Friberg
Eija Parkkali
Suvi Kivinen
Seppo Lampinen
Teija Löija
Juha Mälkki
Ari Haanperä, hallituksen asukasjäsen (säätiö)
Sari Yli-Kuha, hallituksen asukasjäsen (säätiö)
Riitta Mäntymäki, hallituksen asukasjäsen (VIVA ja AVA)
Sami Eloranta, hallituksen asukasjäsen (VIVA ja AVA)
Hannu Lamberg (tilintarkastaja-valvoja)
Kristian Unkuri (VTS-kodit, Asukasedustajiston sihteeri)