Asukkaalle
Asukkaalle

Muut ohjeet

KOTIVAKUUTUS

Paras turva on kotivakuutus. Kotivakuutuksesta saat Pisteet kotiin -pisteitä, kun ilmoitat vakuutuksen numeron OmaVTS-palvelun Viestit-osion kautta.

VTS-kotien ottama kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta ei asukkaan irtaimiston vahinkoja. Esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön vakuutukseen.

LEMMIKIT

Lemmikkieläimet ovat tervetulleita VTS-koteihin. Huolehdithan, ettei lemmikkisi aiheuta häiriötä muille asukkaille tai vahinkoa asunnollesi. Lemmikkisi tulee olla kytkettynä pihalla eikä se saa tehdä tarpeitaan kiinteistön piha-alueelle.

PYSÄKÖINTI

Kiinteistön alueella pysäköinti on sallittua vain pysäköintiin erikseen osoitetuilla paikoilla. Pysäköintialueelle pysäköinti on sallittu paikan vuokranneille. Vapaat autopaikat näet OmaVTS-palvelusta ja autopaikan voit vuokrata OmaVTS-palvelusta sekä asiakaspalvelusta.

Lämpötolpan kansi on pidettävä kiinni eikä johtoja saa jättää roikkumaan tolpasta. Kiinteistönhoitajilla on ohje poistaa roikkuvat johdot.

Normaalin autopaikkatolpan vuokraaminen oikeuttaa sähkön käyttämiseen auton lohkolämmittimen kytkemiseksi pistorasiaan ja muuhun pienimuotoiseen toimintaan, esim. auton imurointiin. Ladattavan hybridiauton ja täyssähköauton lataaminen tällaisesta tolpasta on kiellettyä.

Vieraspaikat on tarkoitettu vain vieraiden tilapäispysäköintiä varten. Ohjaathan vieraasi pysäköimään oikein.

Ajoneuvolla ajo ja pysäköinti pihateillä ja -käytävillä on kielletty. Huoltoajo on lyhytaikaista ja se tulee osoittaa kyltein tai valoin. Pelastustie on pidettävä vapaina esteistä. Rakennuksissa on merkityt pelastustiet palokunnan tikasautoa varten. Mahdollisia pysäköintivirhemaksuja ei peruta.

Tietyillä kiinteistöillä valvoo yksityinen pysäköinninvalvonta.

VTS-kodit pyrkii tarjoamaan kaikille kiinteistön autoileville asukkaille vähintään yhden pysäköintipaikan. Mahdolliset toisen paikan haltijat joutuvat luopumaan toisesta paikastansa tarvittaessa, mikäli kiinteistöllä ei ole tarjolla riittävästi vapaita ensimmäisiä paikkoja niitä tarvitseville. Paikan luopuja arvotaan VTS-kotien toimesta. Mikäli jollakin asukkaalla on enemmän kuin kaksi autopaikkaa, joutuu hän luopumaan ensimmäisenä jostakin paikastaan.

TUPAKOINTI

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä tiloissa. Tarkista omasta vuokrasopimuksestasi tarkemmat tupakointikiellot. Tupakointikiellon toistuva rikkominen johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen.

Vuoden 2010 jälkeen rakennetuissa ja peruskorjatuissa VTS-kiinteistöissä tupakointi on kielletty huoneistojen ja kiinteistön kaikkien sisätilojen osalta. Lisäksi kaikissa 1.5.2014 lähtien solmituissa vuokrasopimuksissa tupakointi on kielletty huoneistojen ja kiinteistön kaikkien sisätilojen osalta. Vaikka vanhemmissa kiinteistöissä parveketupakointi ja tupakointi tontin ulkoalueilla on edelleen sallittu, huomioithan kuitenkin naapurisi ja pyrit välttämään savun aiheuttamaa haittaa esim. tupakoimalla kauempana talon seinustasta ja kiinteistön raitisilmaventtiileistä.

Muutamissa VTS-kiinteistöissä on laaja tupakointikielto. Tämä tarkoittaa sitä, että tupakointi on kielletty kokonaan näiden kiinteistöjen tiloissa, mukaan lukien parvekkeilla ja porraspielissä sekä rivi- ja luhtitalojen asuntopihoilla. Jokaisella tällaisella kiinteistöllä on erillinen tupakoinnille osoitettu paikka.

Mikäli tupakoinnista koituu haittaa asukkaille, kannattaa ensisijaisesti pyrkiä keskustelemaan tupakoivan naapurin kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Tarpeen mukaan voi tehdä savuhaitasta häiriöilmoituksen kirjautumalla OmaVTS-palveluun.

TUHOLAISTORJUNTA

Tuholaistorjunnassa nopea toiminta on valttia. VTS-kodit toimii aktiivisesti yhteistyössä asukkaiden kanssa tuholaisten torjumiseksi

Jos huomaat tai epäilet kotonasi olevan tuholaisia, ilmoita havainnostasi tai epäilystäsi välittömästi palveluisannoitsijat@vts.fi Ilmoituksen jälkeen tuholaistorjuntayrityksen edustaja on yhteydessä asukkaaseen sopiakseen toimenpiteistä, joilla asunnossa löytyvä tuholaislaji saadaan tunnistettua. Tämän jälkeen sovitaan asukkaan kanssa torjuntatyön aloitusajankohta.

Jos asunnossa todetaan tuholaisia, selvitetään myös niiden levinneisyys kiinteistössä. Tuholaistorjuntayritys suorittaa torjuntatyöt vaadittavassa laajuudessa.

Onnistunut, ammattilaisen tekemä tuholaistorjunta on usein ainoa keino päästä eroon tuholaisista. On erittäin tärkeää, että asukas noudattaa tuholaistorjuntayritykseltä saamiaan toimintaohjeita.

VTS-kodit ei korvaa luteista aiheutuneita mahdollisia irtaimiston hävittämisiä tai uusien hankkimista.

VTS-kodit hoitaa tuholaistorjuntayrityksen kanssa yhteistyössä irtaimiston esim. sohvan kaatopaikalle toimituksesta aiheutuvat kustannukset. Näin saastuneiden huonekalujen liikuttaminen rappukäytävässä tapahtuu suojattuna asianmukaisesti. Toimintamalli varmistaa myös, että huonekalut eivät päädy jätepisteille/kierrätyshuoneeseen ja sieltä jonkun tietämättömän asuntoon.

EPÄILEN KOSTEUSVAURIOTA, MITEN TOIMIN?

Jos epäilet kosteusvauriota tai muuta puutetta tai vikaa asuntosi olosuhteissa, ota yhteyttä huoltoyhtiöön. Yhteystiedot löydät kirjautumalla OmaVTS-palveluunkotisivuiltamme sekä talosi ilmoitustaululta. Vesivahingon tai muun vahingon sattuessa on otettava välittömästi yhteys huoltoyhtiöön.