VTS-kodit
VTS-Kodit

Vastuullisuus

VASTUULLISUUSRAPORTTI

Olemme laatineet toiminnallemme vastuullisuustavoitteet vuosille 2021-2023. Seuraamme tavoitteiden toteuttamista ja raportoimme niistä säännöllisesti.

Lue VTS-kotien vastuullisuusraportti 2021-2023 tästä.

YMPÄRISTÖOHJELMA

Ympäristöohjelma perustuu VTS-kotien strategiaan, joka on laadittu vuosille 2021-2023. Strategiassa ympäristönäkökulma on huomioitu tavoitteissa energiankulutuksen pienentämiseen ja vähähiilisempään asumiseen pyrkimisessä. Ympäristötoimenpiteiden toteuttamisen edellytyksenä on kohtuuhintaisen vuokra-asumisen turvaaminen.

Lue VTS-kotien ympäristöohjelma 2021-2023 tästä.