VTS-kodit
VTS-Kodit

Vuosikertomus

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2022 Tampereen kaupungin väkiluku kasvoi lähes 5 000 asukkaalla. Kaupungin väkiluvun ennustetaan kasvavan tulevinakin vuosina noin 3 000 asukkaan vuosivauhdilla. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon vuosittainen tavoitetaso MAL4-sopimuksessa on Tampereella 716 asuntoa. Kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhtiöiden ja -säätiöiden yhteisenä tavoitteena on, että ne toteuttavat puolet kaupungin kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteesta, 358 asuntoa vuodessa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää mm. sopivien tonttien saamista sekä täydennysrakentamisen kaavamuutoksia.

Huolimatta toimintaympäristömme Ukrainan sodan mukanaan tuomista ennakoimattomista muutoksista, esimerkiksi kustannusten nousuun ja materiaalien saatavuuteen, vuosi 2022 onnistuttiin toteuttamaan Tampereen Vuokratalosäätiössä kiitettävästi.

Käyttöaste onnistuttiin pitämään budjetoitua paremmalla tasolla ja perusparannushankkeet saatiin toteutettua aikataulussaan ja budjetissaan. Strategian mukaiset muutosprojektit toteutettiin suunnitelman mukaisesti; merkittävimpinä taloushallinnon järjestelmän uudistaminen ja OmaVTS – hanke. Vilusen Rinne Oy:n kokonaisjakautuminen saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Iso kiitos näistä henkilökunnallemme.

Tavoitteena on tulevaisuudessakin pitää säätiön talous tasapainoisena ja vuokrat kohtuuhintaisina vaikkakin kustannusten ja korkotason nousu sekä lisääntynyt kiinteistöjen korjaustave tulevat haastamaan tulevaisuudessa talouttamme ja luovat painetta vuokrankorotuksille. Säätiön omavaraisuusaste pyritään pitämään nykyisellä tasollaan 28 %. Hyvä omavaraisuusaste mahdollistaa uudet investoinnit ja vakaan hyvän elämän alustan asukkaillemme tämän strategiakauden jälkeenkin.

Satu Eskelinen, VTS-kotien toimitusjohtaja

VUOSIKERTOMUKSET