10.6.2024

VTS-kodit on saanut Ekokompassi-sertifikaatin

Tiivistelmä:

VTS-kodit on saanut Ekokompassi-sertifikaatin.

  • Sertifikaatti tarkoittaa, että toimimme ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.
  • VTS-kotien tavoitteena on näyttää muille hyvää esimerkkiä ympäristöasioissa.
  • Haluamme muun muassa vähentää sähkönkulutusta ja parantaa jätteiden lajittelua.

VTS-kotien pitkäjänteinen ympäristötyö on saanut jatkoa – olemme saaneet Ekokompassi-sertifikaatin, joka kertoo yrityksen sitoutumisesta ympäristöystävälliseen toimintaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Se tarkoittaa, että ympäristöasiat huomioidaan kaikissa VTS-kotien toimintaan liittyvissä asioissa.

Ekokompassi on yritys, jonka omistaa ympäristöjärjestö Suomen luonnonsuojeluliitto. Ekokompassi-työkalu on tarkoitettu organisaation ympäristöasioiden hallintaan. Työkalun käyttöönotto auttaa meitä VTS-kodeilla muun muassa huolehtimaan ympäristöstä yhä paremmin, seuraamaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja viestimään ympäristöasioista asukkaille.

Sertifikaatin saavuttaminen edellyttää monia toimenpiteitä ja ympäristönäkökulmien huomioimista koko toiminnassa. VTS-kodit keskittyy erityisesti kuuteen osa-alueeseen:

  • energiankulutuksen pienentäminen kiinteistöissä
  • sekajätteen määrän vähentäminen
  • rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen
  • sosiaalinen vastuu
  • taloudellinen vastuu
  • kumppaniverkoston ja asukkaiden ympäristövastuun edistäminen

Sertifiointiprosessi toi mukanaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja kehitysideoita, joita hyödynnämme jatkossa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tavoitteenamme on toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä omalla alallamme.